ลิ้นจี่ หนึ่งในจุดเริ่มต้นของดอยคำ “โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่”

ลิ้นจี่ หนึ่งในจุดเริ่มต้นของดอยคำ “โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่”

“ลิ้นจี่กระป๋อง” หนึ่งในจุดเริ่มต้นของดอยคำ “โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่”

ในปี พ.ศ.๒๕๑๒ เกิดพายุไต้ฝุ่นดอริส เข้าพื้นที่ประเทศไทย ทำให้พืชเศรษฐกิจหลักของเกษตรกรทางภาคเหนือ คือ ลิ้นจี่ซึ่งอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตและต้องเก็บเป็นช่อสดเพื่อจำหน่าย ร่วงหล่นเสียหายเป็นจำนวนมาก ขณะนั้นสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เห็นความยากลำบากนี้ จึงได้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร โดยนำผลลิ้นจี่ที่ร่วงหล่นไปทำการผลิตเป็นลิ้นจี่กระป๋อง และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริในการช่วยเหลือชาวบ้าน รับสั่งให้มีการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตเกษตรขึ้นทันที เพื่อรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านและชาวเขาที่ยากลำบาก ซึ่งนำไปสู่จุดเริ่มต้นของ “โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่” และตราสินค้า “ดอยคำ”

ในปัจจุบัน “ดอยคำ” ยังคงรับซื้อลิ้นจี่สายพันธุ์ฮงฮวย ด้วยสายพันธุ์นี้เนื้อแน่น มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาติหวานอมเปรี้ยว นำมาเข้าสู่กระบวนการผลิตของดอยคำ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์จากลิ้นจี่มากมาย ได้แก่ น้ำลิ้นจี่ ๙๘%, ลิ้นจี่ผสมอัญชันทาขนมปัง และลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม ที่รักษาความหอมหวาน สดใหม่ ของลิ้นจี่จากธรรมชาติเอาไว้

เมื่อเปิดกล่องดื่มน้ำลิ้นจี่ ๙๘% จะรู้สึกถึงความสดชื่นและความหอมกลิ่นลิ้นจี่ การันตีด้วยรางวัล “รสชาติดีเลิศ” ๓ ดาว จากเวที Superior Taste Award โดยสถาบันรับรองรสชาติอาหาร และเครื่องดื่มระดับนานาชาติ (iTQi) โดยในปีนี้ได้รับรางวัล Crystal Taste Award ซึ่งมอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล ๓ ดาว ๓ ปีซ้อน

“เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้ ลูกค้าดอยคำได้รับประทานน้ำผลไม้ที่สดและมีคุณภาพ ดังคำกล่าวที่ว่า สืบสานเพื่อความกินดี อยู่ดี”

สามารถหาซื้อน้ำลิ้นจี่ ๙๘%, ลิ้นจี่ผสมอัญชันทาขนมปัง และลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม ได้ที่ ร้านดอยคำ ทุกสาขาและร้านดอยคำ ออนไลน์ ที่ www.doikham.co.th

ติดตามข่าวสารของดอยคำได้ที่เพจ www.facebook.com/DoikhamFP

ดอยคำ สืบสานเพื่อความกินดี อยู่ดี