ร่วมเป็นครอบครัวดอยคำ (แฟรนไชส์)

[rev_slider alias="franchise"]
 • เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย
 • มีความพร้อมในด้านเงินลงทุน
 • ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • รักงานบริการ อดทน ไม่ย่อท้อ
 • มีความพร้อมด้านบุคคลากร
 • มีเวลาบริหารจัดการร้านสาขา
 • สามารถเข้ารับการอบมเพื่อบริหารร้านสาขา
 1. เข้าสู่กระบวนการคัดกรอง และประเมินศักยภาพสถานประกอบการ
  • รับฟังข้อมูลการลงทุน
  • นำเสนอแผนธุรกิจ
  • ทำแบบสอบถามความพร้อมในการเป็นร้านครอบครัวดอยคำ
  • เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินทำเลที่ตั้งร้านสาขา
  • แจ้งผลการตรวจประเมินศักยภาพของร้านสาขา
 2. ทำสัญญาระหว่างบริษัท ออกแบบ และก่อสร้างตกแต่งร้านตามแบบที่กำหนด
 3. อบรมผู้ประกอบการ / ผู้จัดการร้าน / เจ้าหน้าที่ขายประจำร้าน
 4. ดำเนินการจัดส่งสินค้าเข้าร้านสาขา จัดเรียงร่วมกัน
 • ส่วนลดทางการค้า (พิเศษ) และส่วนลดเพิ่มเติมจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
 • สิทธิ์ในการขายให้กับร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ ระยะเวลาอนุญาตตามสัญญา ๖ ปี
 • รายการส่งเสริมการขายจากบริษัทฯ
 • การให้ความรู้ การฝึกอบรมการบริหารจัดการร้านและขั้นตอนการทำงาน
 • ช่วยตรวจสอบมาตรฐานการทำงานของร้านสาขา
 • การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและช่องทางของบริษัทฯ
 • อุปกรณ์มาตรฐานเพื่อการดำเนินงานในราคาพิเศษ

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย