น้ำมะขามป้อมและน้ำบ๊วยรวม ๔๒% ผสมน้ำผึ้ง ขนาด ๒๐๐ มล.

น้ำมะขามป้อมและน้ำบ๊วยรวม ๔๒% ผสมน้ำผึ้ง ขนาด ๒๐๐ มล.