ดอยคำ ๙ สู่ปีที่ ๒๖ ไปด้วยกัน

ดอยคำ ๙ สู่ปีที่ ๒๖ ไปด้วยกัน

เนื่องในโอกาสวันครบรอบการจดทะเบียนเป็น บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นปีที่ ๒๕ สำนักงานใหญ่ และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง ๓ แห่ง ร่วมกันทำบุญ และร้องเพลงวันเกิดให้แก่ ดอยคำ อย่างอบอุ่น