ดอยคำ ได้รับใบรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับผลิตภัณฑ์ (ฉลากลดคาร์บอน)

ดอยคำ ได้รับใบรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับผลิตภัณฑ์ (ฉลากลดคาร์บอน)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มีกระบวนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด PET ขนาด ๖๐๐ มิลลิลิตร ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และมีส่วนร่วมในการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่สิ่งแวดล้อม จึงได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

” ดอยคำ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับสากล พร้อมการรักษาสิ่งแวดล้อม ”

ฉลากลดคาร์บอน คือ ฉลากที่แสดงระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศต่อหน่วย ผลิตภัณฑ์ โดยการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) หรือสินค้าตั้งแต่การจัดเตรียมวัตถุดิบ การผลิต การใช้ และการจัดการหลังการใช้ โดย LCA ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ โดยแสดงผลอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2-equivalent) ผลิตภัณฑ์ที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับการรับรอง ได้แก่ น้ำดื่ม สตรอว์เบอร์รีอบแห้ง มะเขือเทศเชอร์รีอบแห้ง บ๊วยหวานอบนุ่ม และ แก้วมังกรอบแห้ง