ดอยคำ สนับสนุนทีมอาสาดับเพลิงดอยตระเข้ อำเภอแม่จัน

ดอยคำ สนับสนุนทีมอาสาดับเพลิงดอยตระเข้ อำเภอแม่จัน

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย มอบน้ำสมุนไพรเก็บฮวยและคาโมไมล์ ดอยคำ แก่ทีมอาสาดับเพลิงดอยตระเข้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนทีมอาสาเข้าดับไฟป่าที่ลุกไหม้บนพื้นที่ดอยสูงติดต่อกันหลายวัน ปัจจุบันผืนป่าเสียหายกว่า ๒,๐๐๐ ไร่

โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน