ดอยคำ สนับสนุนงาน “แทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๖๐”

ดอยคำ สนับสนุนงาน “แทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๖๐”

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมสนับสนุนโครงการ “แทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๖๐” ครั้งที่ ๑๑ โดยนางสาววัลลี ปึงพิพัฒน์ตระกูล กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในงานฯ และดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัล ภายในงานเป็นการมอบรางวัลบุคคลดีเด่นในด้านต่างๆ จังหวัดละ ๑ คน เพื่อเป็นตัวอย่างการทำความดี การทำประโยชน์ให้สังคม และประเทศชาติ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์