ดอยคำ สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ดอยคำ สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมจัด และสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี และ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง ๓ แห่

โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่

โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ร่วมกับชุมชนบ้านยางจัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับโรงงานหลวงฯ และกิจกรรมสันทนาการ ณ โรงเรียนบ้านยาง

โรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จัน) จ.เชียงราย

โรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จัน) จ.เชียงราย จัดกิจกรรมเปิดโลกโรงงานหลวงฯ เปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนรอบชุมชนบ้านป่าห้าเข้าชม โรงงานหลวงฯ และเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของบิดามารดา

โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร

โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร ร่วมจัดกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย จัดกิจกรรมระบายสีผลไม้ส่งเสริมของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) อีกทั้งร่วมเล่นเกมทายคำตอบเกี่ยวกับโรงงานหลวงฯ

สำนักงานใหญ่

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์?อาหาร ?จำกัด ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ นำน้ำผลไม้ดอยคำ บริการเยาวชน ที่เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี ประจำปี ๒๕๖๒