ดอยคำ ร่วมแสดงสินค้าในการประชุมอาเซียนบวกสาม

ดอยคำ ร่วมแสดงสินค้าในการประชุมอาเซียนบวกสาม

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมจัดแสดงสินค้าในการประชุมอาเซียนบวกสาม ว่าด้วยเรื่องกิจการเพื่อสังคมภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม สู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน” เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคม ขับเคลื่อนงานและเครือข่ายในการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม มีประเทศเข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๓ ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และ ประเทศไทย ณ ห้องเลอ คองคอร์ด โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ
ภายในงาน ดอยคำได้นำสตรอว์เบอร์รีคัดพิเศษ พรีเมียมจากเกษตรกรกลุ่มลุ่มน้ำงอน พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ ผลไม้อบแห้ง และผลไม้ทาขนมปัง ที่ได้รับรางวัลจากสถาบันรับรองด้านรสชาติและคุณภาพอาหารนานาชาติ หรือ iTQi (International Taste and Qualty Institute) และผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งที่ได้รองรับมาตรฐาน “ฉลากลดคาร์บอน” ที่แสดงถึงระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ร่วมจัดแสดง เพื่อตอกย้ำถึงแนวคิดการเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่มุ่งหวังและส่งเสริมให้เกษตรกรไทยได้อยู่ดี และผู้บริโภคทุกท่านได้กินดี