ดอยคำ ร่วมเสวนาในงาน World Marketing Asia 2019

ดอยคำ ร่วมเสวนาในงาน World Marketing Asia 2019

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดอยคำ ร่วมเสวนาในงาน WMS Asia 2019 (World Marketing Asia 2019) นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในหัวข้อ BWi in Action: Becoming Better เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักการดำเนินงานของดอยคำ และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับ ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ประธานบริหารบริษัท แบรนด์บีอิ้ง จำกัด และนางพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้ช่วยประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

งาน World Marketing Summit 2019 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ฟิลิป คอตเลอร์ บิดาแห่งการตลาดยุคใหม่ ภายใต้หัวข้อหลัก “Forget Ex-Growth, Focus Next-Growth” ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่ปกติ “Unconventional Growth in Unusual World” จากสูตรสำเร็จในการทำธุรกิจเดิมๆ ที่แสวงผลกำไรที่มากขึ้น สู่การทำธุรกิจแบบใหม่ในโลกที่ผู้บริโภคไม่ได้เลือกซื้อสินค้า และการให้บริการ จากการคำนึงถึงราคาเป็นอย่างเดียว แต่ให้ความสำคัญกับธุรกิจที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อพวกเขา อีกทั้งยังเปิดตัว Better World Index (BWi) เป็นดัชนีชี้วัดโลกที่ดีกว่า เพื่อเป็นกรอบให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้า และหาการเติบโตก้าวใหม่ของตัวเองได้ โดยที่กำไร (Profit) สังคม (People) และสิ่งแวดล้อม (Planet) จะต้องเติบโตไปด้วยกัน