ดอยคำ ร่วมสนับสนุน แข่งขันงานกีฬา ๓๒๙ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดอยคำ ร่วมสนับสนุน แข่งขันงานกีฬา ๓๒๙ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนชุมชนบ้านยาง เพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานกีฬา ๓๒๙ กีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด คนไทยเชื้อสายจีนยูนนาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๖ รุ่งอรุณเกมส์ ณ บ้านรุ่งอรุณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของชุมชนบ้านยาง พร้อมทั้งสนับสนุนน้ำดื่มน้ำผลไม้ดอยคำ เสื้อกีฬา เพื่อใช้ในการฝึกซ้อม และการแข่ง

โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน