ดอยคำ ร่วมรักษาประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

ดอยคำ ร่วมรักษาประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ และพนักงานร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป โดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง ๓ แห่ง มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในชุมชน เพื่อแสดงถึงความเคารพนอบน้อม และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม ในเทศกาลวันสงกรานต์ของไทย ซึ่งถือเป็นเทศกาลปีใหม่ของไทย

โรงงานหลวงอาาหรสำเร็จรูป ที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

โรงงานหลวงอาาหรสำเร็จรูป ที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

โรงงานหลวงอาาหรสำเร็จรูป ที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร

สำนักงานใหญ่