ดอยคำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดอยคำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง ๓ แห่ง ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ทั้งนี้ ฅนดอยคำ ประจำสำนักงานใหญ่ ยังเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และฅนดอยคำประจำโรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) ยังร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาลำห้วย ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อีกด้วย