ดอยคำ ร่วมงานแถลงข่าว งานโครงการหลวง ๕๐ Royal Project @ Central World

ดอยคำ ร่วมงานแถลงข่าว งานโครงการหลวง ๕๐ Royal Project @ Central World

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมงานแถลงข่าวงานโครงการหลวง ๕๐ Royal Project @ Central World ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน เทิดไท้องค์ราชันย์ มิ่งขวัญสู่ปวงประชา” พร้อมเปิดตัว ๓ ผลิตภัณฑ์ใหม่ จากดอยคำ ได้แก่ เครื่องดื่มกระชายสกัดเข้มข้นผสมน้ำผึ้งและมะนาว เครื่องดื่มตรีผลาสกัดเข้มข้น และซอสมะเขือเทศ สูตรโซเดียมต่ำ โดยยังคงแนวทางเรื่องของการ “ กินดี อยู่ดี ” ที่จะเปิดให้ได้ลิ้มลองครั้งแรก ภายในงานโครงการหลวง ๕๐ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๙–๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณโซน อีเดน (Eden) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์