ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

ดอยคำ ร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๓ และ ๑๓ – ๑๕ พฤศจิกายน ๖๑ ที่ผ่านมา บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดยนายพิพัฒพงศ์ อิศราเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หน่วยงานราชการ คู่ค้าดอยคำ และชุมชนบริเวณรอบโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) และโรงงานหลวงฯ ที่ ๔ (ละหานทราย) ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดนางอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร และวัดซับสมบูรณ์ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัดของชุมชนให้เป็นพุทธสถานต้นแบบที่เป็นแหล่งถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์กลาง และศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ตามหลักการพัฒนา “บวร” ของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน และเพิ่มอีกหนึ่ง “ร” หมายถึง โรงงานหลวงฯ ที่ทรงก่อตั้งขึ้นเพื่อปวงชน อย่างยั่งยืน..
บริษัทฯ ขออนุโมทนาบุญ กับทุกท่าน ที่ได้ร่วมงานกฐินสามัคคีทั้ง มา ณ ที่นี้