ดอยคำ รับรางวัลรสชาติ ระดับสากล iTQi 2017

ดอยคำ รับรางวัลรสชาติ ระดับสากล iTQi 2017

นางอมรรัตน์ โล่ห์สุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมด้วย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ นางสาววัลลี ปึงพิพัฒน์ตระกูล กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ  และนายสรภัส สุตเธียรกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ รับมอบรางวัล Superior Taste Award 2017 จาก สถาบันเพื่อรับรองรสชาติอาหาร และเครื่องดื่มนานาชาติ (The International Taste & Quality Institute ; iTQi) จากประเทศเบลเยียม โดยได้รับรางวัล Superior Taste Award ทั้งหมด ๔ รายการ รางวัลระดับ ๓ ดาว รสชาติล้ำเลิศ ได้แก่ น้ำลิ้นจี่ ๙๘% และน้ำเสาวรส ๕๐% รางวัลระดับ ๒ ดาว รสชาติดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังกลีบกุหลาบ และมะม่วงอบแห้งแบบนุ่ม โดยได้รับเกียรติจาก นายนิโคลาส์ นิอง (Mr. Nicolas Nihon) อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ณ บ้านพักเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ดอยคำ ได้รับการรับรองจาก สถาบันเพื่อรับรองรสชาติอาหาร และเครื่องดื่มนานาชาติ (iTQi) รวมแล้วทั้งสิ้น ๖ รายการ โดยน้ำมะเขือเทศพร้อมดื่ม ๙๙% และน้ำมะม่วง ๙๘% ได้รับรางวัล iTQi 2016 ทั้งนี้ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ เกิดขึ้นได้จากวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากเกษตรกรไทย และจากคำแนะนำของผู้บริโภคทุกท่านที่เรานำมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล