ดอยคำ ต้อนรับเลขาธิการ อย. และคณะ เดินทางเยี่ยมชม บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ดอยคำ ต้อนรับเลขาธิการ อย. และคณะ เดินทางเยี่ยมชม บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ให้การต้อนรับ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงาน ประชุมรับฟังปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานการผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดี สำหรับผู้ประกอบการที่ได้มีโอกาสเสนอข้อมูลเท็จจริง ให้กับหน่วยงานราชการโดยตรงกับหน่วยงานกำกับและควบคุมกฎระเบียนต่างๆ ให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง และครบถ้วน