ดอยคำ ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

ดอยคำ ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด รายงานความคืบหน้าหลังจาก ประกาศปิดร้านดอยคำ สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาคาร ส.ธ.เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ที่มีพนักงานปฏิบัติหน้าที่ ในร้านมีอาการป่วย หลังจากได้รับการตรวจ เชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า พนักงานดังกล่าวมีผลตรวจเป็นลบ Undetectable ไม่พบเชื้อ โดยมีผลตรวจยืนยัน ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ ดังนี้

๑.ทางร้านดอยคำทุกสาขา มีมาตรฐานการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ตามรูปแบบของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และให้พนักงานที่ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

– ภายในร้าน ให้พนักงานทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณร้าน และ/หรือ เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ เช็ดทำความสะอาดพื้น ,ชั้นวางอุปกรณ์ ,ชั้นวางสินค้า ,จุดบริการเครื่องดื่ม, เคาท์เตอร์ , ประตูทางเข้า ,ประตูตู้แช่แข็ง, ตู้เก็บอุปกรณ์เตรียมการจำหน่าย ,อุปกรณ์ใส่สินค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันก่อนเวลาเริ่มงาน และทุกชั่วโมง

– พนักงาน ล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สวมถุงมือ และหน้ากากอนามัย วัดไข้พนักงานทุกคนก่อนเข้าปฎิบัติงานทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และในระหว่างการปฏิบัติงาน

– ประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา แก่พนักงานดอยคำทุกคน รวมถึงลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อลดการติดเชื้อแพร่กระจายของเชื้อไวรัสฯ

๒.ร้านดอยคำ สาขา ราชเทวี พระบรมมหาราชวัง ทองหล่อ โรบินสันบางรัก มอเตอร์เวย์ (ขาออก) ได้ทำการอบฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นสาขาที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ในส่วนของร้านดอยคำ สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาคาร ส.ธ. นั้นทางบริษัทฯ ได้ทำการปิดร้าน เป็นเวลา ๗ วัน ตั้งแต่วันที่  ๑๗ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อทำความสะอาดภายในร้าน และอุปกรณ์ต่างๆภายในร้าน ด้วยระบบฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่ได้ผลดีตามมาตรฐานของโรงพยาบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า พนักงาน ที่มาใช้บริการ โดยสาขาดังกล่าวจะเปิดให้บริการ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นี้

ทั้งนี้บริษัทฯได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และพยายามควบคุม ป้องกัน อย่างเข้มงวด และให้ได้มาตรฐานสูงสุด ด้วยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เป็นสำคัญ