ดอยคำ จัดโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร

ดอยคำ จัดโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดการนำเสนอผลงานรอบตัดสิน โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม ณ โรงอาหาร ชั้น ๒ สำนักงานใหญ่ ผ่านระบบวิดีโอ conference เพื่อถ่ายทอดให้ฅนดอยคำประจำโรงงานหลวงฯ ทั้ง ๓ แห่งที่สนใจเข้าร่วมชม ภายในงานมีทีมผู้เข้ารอบ และนำเสนอผลงานทั้งหมด ๙ ทีม ฅนดอยคำที่ให้ความสนใจเข้าร่วมชม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ตัดสิน นำโดยนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยทีมผู้ชนะเลิศได้แก่ ทีมบ๊วย ไม่บ๊วย โครงการ การปรับปรุงกระบวนการดึงเกลือของบ๊วยดอง และประโยชน์ที่ได้จาก By Product รองรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ทีมฅนหลังเขา โครงการ การใช้เพคตินจากเปลือกเสาวรส เพื่อทดแทนเพคตินผงในผลิตภัณฑ์ฝรั่งชมพูผสมกระเจี๊ยบ และรองรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ทีม D.A.T.G Team โครงการ Apricot seed zero waste

โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร จาก บุคลากรภายในองค์กร ผ่านค่านิยมองค์กร ร่วมแรงร่วมใจ ใฝ่ความเป็นเลิศ เกิดความสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณดีเด่น นอกจากนี้ ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ ๑ ยังได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร Design Thinking (การคิดเชิงออกแบบ) เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับมาปรับใช่ในโครงการ โดยโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากพี่น้อง ฅนดอยคำ จากทุกสังกัด ที่พร้อมกันส่งพลังพัฒนาองค์กร ของพวกเรา ฅนดอยคำ ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล