ดอยคำ จัดพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ดอยคำ จัดพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ ตุลาคม ๖๑ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายบัณฑิต หิรัญวิวัฒน์กุล กรรมการฯ และนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ พร้อมด้วย ฅนดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) โรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จัน) โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) และ สำนักงานใหญ่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นอกจากนี้ โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกับชุมชนโดยรอบ