ดอยคำ คว้า รางวัล “Thailand’s Most Admired Brand 2019” จาก นิตยสาร BrandAge เป็นปีที่ ๒ ติดต่อกัน

ดอยคำ คว้า รางวัล “Thailand’s Most Admired Brand 2019” จาก นิตยสาร BrandAge เป็นปีที่ ๒ ติดต่อกัน

วันนี้ (วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒) คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด เข้ารับรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand 2019” ในฐานะที่ “ดอยคํา” เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคให้เป็น Thailand’s Most Admired Brand 2019 ในหมวด “อาหารและเครื่องดื่ม” กลุ่ม “น้ำผักผลไม้พร้อมดื่ม” จากนิตยสาร BrandAge ซึ่งได้ดำเนินการ จัดสำรวจและวิจัยโครงการ Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๑๙ ปี และได้รวบรวมสถิติความน่าเชื่อถือของแบรนด์ชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศศินทร์ฮอลล์ อาคารศศปาฐศาลา ชั้น ๙ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย