ดอยคำอาสา ร่วมกิจกรรม “ขนดินคืนขุนเขา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ณ วัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

ดอยคำอาสา ร่วมกิจกรรม “ขนดินคืนขุนเขา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ณ วัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

 

เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  ร่วมกิจกรรม “ขนดินคืนขุนเขา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ลดความรุนแรงในการชะล้างพังทลายของหน้าดิน บริเวณพื้นที่ภูเขาขวางอันมีสภาพเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์  รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นมีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม ณ   พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ วัดทิพย์สุคนธาราม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี