“ดอยคำอาสา” ร่วมกับชุมชนบ้านยาง กิจกรรม สร้างฝาย ปันน้ำ (ใจ) ให้ผืนดิน ครั้งที่ ๓

“ดอยคำอาสา” ร่วมกับชุมชนบ้านยาง กิจกรรม สร้างฝาย ปันน้ำ (ใจ) ให้ผืนดิน ครั้งที่ ๓

เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา  ดอยคำอาสา ร่วมกับชาวชุมชนบ้านยาง พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานราชการ จัดกิจกรรม สร้างฝาย ปันน้ำ (ใจ) ให้ผืนดิน ครั้งที่ ๓ โดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น แบบกึ่งถาวร จำนวน ๒๐ ตัว  เพื่อเป็นการชะลอการไหลของน้ำ ทำให้ป่าเกิดความชุ่มชื้นมากขึ้น

กิจกรรมสร้างฝาย ปันน้ำ (ใจ) ให้ผืนดิน เป็นการร่วมแรงใจร่วมใจกันระหว่างโรงงานหลวงฯ ชุมชนบ้านยาง พิพิธภัณฑ์ฯ และหน่วยงานราชการ เพื่อการแก้ปัญหาผืนดินแห้งแล้งบนที่สูง โดยได้มีการปรับปรุง และพัฒนาการทำฝายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผืนป่าให้สมบูรณ์ และยั่งยืนต่อไป