ดอยคำอาสา ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว และบริการน้ำผลไม้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานวันแม่แห่งชาติ

ดอยคำอาสา ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว และบริการน้ำผลไม้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  ที่ผ่านมา นายเกษม ทิพแก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายเกษตรและชุมชน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมด้วยนางสาวธนมนพร เตชะตน   ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่  และ นายณพล  หมื่นเกี๋ยง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน  นำทีมดอยคำอาสา ชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ และ หน่วยงานราชการ  ร่วมปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว แนวทางป่าผสมผสานเป็นตัวอย่างให้ชุมชนตระหนัก และพัฒนาห้วยแม่น้ำงอน ณ บริเวณโรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่

โดยเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ น. นายชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร นำทีมดอยคำอาสา บริการน้ำผลไม้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง  กรุงเทพฯ