ดอยคำลงนาม MOU ร่วมกับสถาบันอาหาร ขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืน

ดอยคำลงนาม MOU ร่วมกับสถาบันอาหาร ขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืน


วันนี้ (วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลงนามบันทึกข้อตกลง[MOU] กับ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ในการร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม พัฒนาขีดความสามารถ การตรวจวิเคราะห์ การฝึกอบรม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืน โดยมีคุณวัลลี ปึงพิพัฒน์ตระกูล กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ