ดอยคำร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “โครงการหลวง ๔๙ น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน”

ดอยคำร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “โครงการหลวง ๔๙ น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน”

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “โครงการหลวง ๔๙ น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ลานอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน” ตามพระราชปณิธานแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการสืบสานเล่าขานถึงโครงการตามพระราชดำรัส รักษา คุณค่าของผลิตภัณฑ์ และต่อยอดให้ก้าวไกล สำหรับมูลนิธิโครงการหลวงจะยังคงมุ่งมั่นส่งเสริม และค้นคว้าวิจัย เพื่อให้เกิดแนวคิดองค์ความรู้ใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยมีบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกมาสู่ตลาดเพื่อผู้บริโภคระดับพรีเมียมในราคาที่เป็นธรรม นำรายได้กลับไปพัฒนาและต่อยอดการเป็นธุรกิจเพื่อสังคมต่อไป