งานแถลงข่าว “ดอยคำ โฉมใหม่ หัวใจเดิม”

งานแถลงข่าว “ดอยคำ โฉมใหม่ หัวใจเดิม”

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) พร้อมด้วย คุณสรภัส สุตเธียรกุล (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ) แถลงข่าวในงาน “ดอยคำ โฉมใหม่ หัวใจเดิม” Doi Kham Rebrand, The Mission Retained เผยโฉมตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอกย้ำภารกิจหลักองค์กรตามแนวทาง “เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย” มุ่งสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน ยึดหลักธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) แสดงความจริงใจต่อผู้บริโภค ณ บ้านปาร์คนายเลิศ ถนนวิทยุ