ดอยคำ เข้ารับใบประกาศนียบัตร Thailand Trust Mark 2017

ดอยคำ เข้ารับใบประกาศนียบัตร Thailand Trust Mark 2017

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับมอบใบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark จากนายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์

ดอยคำร่วมตักบาตรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ดอยคำร่วมตักบาตรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๓ ปี

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๓ ปี

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่) จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๓ ปีในการก่อตั้งบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างศิริมงคลให้แก่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง พร้อมกันทั้ง โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๑ (ฝาง)

ดอยคำ ปรับขึ้นราคาสินค้า ๖ รายการ

ดอยคำ ปรับขึ้นราคาสินค้า ๖ รายการ

ด้วยนโยบายของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด คือการจำหน่ายสินค้าที่แปรรูปจากผลผลิตของเกษตรกรไทย ที่มีการรับซื้อและส่งเสริมในพื้นที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร และส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสดใหม่

“ดอยคำ” รวมพลังถวายความภักดี ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ด้วยใจ ถวายแด่ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙

“ดอยคำ” รวมพลังถวายความภักดี ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ด้วยใจ ถวายแด่ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙

ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมกับภาคีเครือข่าย ขอเชิญทุกท่านร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการ เด็กดี ดอยคำ ทำดี : เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ยุวเกษตรกร สืบสานพระราชปณิธานล้นเกล้ารัชกาลที่ ๙

โครงการ เด็กดี ดอยคำ ทำดี : เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ยุวเกษตรกร สืบสานพระราชปณิธานล้นเกล้ารัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดโครงการเด็กดี ดอยคำ ทำดี นำคณะยุวเกษตรกรจากโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา จำนวน ๒๐ คน เข้าถวายบังคมพระบรมศพ

ดอยคำ รับรางวัลรสชาติ ระดับสากล iTQi 2017

ดอยคำ รับรางวัลรสชาติ ระดับสากล iTQi 2017

นางอมรรัตน์ โล่ห์สุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมด้วย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ นางสาววัลลี ปึงพิพัฒน์ตระกูล กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ

“ดอยคำ” มั่นใจขึ้นแท่นผู้นำตลาดสินค้าสุขภาพ ด้วยกลยุทธ์ PRODUCT EXTENSION

“ดอยคำ” มั่นใจขึ้นแท่นผู้นำตลาดสินค้าสุขภาพ ด้วยกลยุทธ์ PRODUCT EXTENSION

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากพระราชวิสัยทัศน์และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและทุกข์ยากของชาวบ้านบนดอยซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกฝิ่น

ดอยคำ คว้ารางวัลอาคารสีเขียว ระดับ Gold ตอกย้ำการเป็นธุรกิจเพื่อสังคม

ดอยคำ คว้ารางวัลอาคารสีเขียว ระดับ Gold ตอกย้ำการเป็นธุรกิจเพื่อสังคม

ด้วยการออกแบบและก่อสร้างสำนักงานจากวัสดุที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

การเปลี่ยนแปลงของฉลากสินค้า

การเปลี่ยนแปลงของฉลากสินค้า

ฉลากสินค้าจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร น้ำผลไม้ดอยคำยังคงคุณค่า และความอร่อยเหมือนเดิม เนื่องด้วย สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) กระทรวงสาธารณสุข มีการแก้ไขประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่องเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท