ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙

ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๓ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำคณะผู้บริหาร พนักงาน หน่วยงานราชการ และชุมชนบริเวณรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๓ แห่ง

โครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย : ค่ายศิลปะเยาวชน ตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา

โครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย : ค่ายศิลปะเยาวชน ตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา

เมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และภาคีเครือข่าย จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย พัฒนาศักยภาพเยาวชนในรูปแบบค่ายศิลปะเยาวชน

ดอยคำอาสา ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว และบริการน้ำผลไม้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานวันแม่แห่งชาติ

ดอยคำอาสา ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว และบริการน้ำผลไม้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายเกษม ทิพแก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายเกษตรและชุมชน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมด้วยนางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ และ นายณพล หมื่นเกี๋ยง

ดอยคำอาสา ร่วมกิจกรรม “ขนดินคืนขุนเขา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ณ วัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

ดอยคำอาสา ร่วมกิจกรรม “ขนดินคืนขุนเขา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ณ วัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

“ดอยคำอาสา” จัดกิจกรรมเติมสีแต้มฝันเพื่อการเรียนรู้

“ดอยคำอาสา” จัดกิจกรรมเติมสีแต้มฝันเพื่อการเรียนรู้

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ดอยคำอาสา ร่วมกับมูลนิธิบ้านดินไทย จัดกิจกรรม “เติมสีแต้มฝันเพื่อการเรียนรู้” ทำสื่อการเรียนการสอนโดยการใช้ภาพวาด เพื่อให้เข้าใจง่ายและสนุกในการเรียนรู้ ตามหลัก Brain-Based Learning (BBL) รวมทั้งปรับปรุงอาคารเรียนและโรงอาหาร

ดอยคำ ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

ดอยคำ ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๙ น. ที่ผ่านมา นางอมรรัตน์ โล่ห์สุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมด้วย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสรภัส สุตเธียรกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Food Smart Camp @โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) ครั้งที่ ๒

Food Smart Camp @โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) ครั้งที่ ๒

ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โรงงานหลวงผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Food Smart Camp

กิจกรรมสร้างฝายหลวงพึ่งตนเอง

กิจกรรมสร้างฝายหลวงพึ่งตนเอง

กิจกรรมสร้างฝายหลวงพึ่งตนเอง ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างโรงงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร และเพื่อสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

“ดอยคำอาสา” ร่วมกับชุมชนบ้านยาง กิจกรรม สร้างฝาย ปันน้ำ (ใจ) ให้ผืนดิน ครั้งที่ ๓

“ดอยคำอาสา” ร่วมกับชุมชนบ้านยาง กิจกรรม สร้างฝาย ปันน้ำ (ใจ) ให้ผืนดิน ครั้งที่ ๓

เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ดอยคำอาสา ร่วมกับชาวชุมชนบ้านยาง พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานราชการ จัดกิจกรรม สร้างฝาย ปันน้ำ (ใจ) ให้ผืนดิน ครั้งที่ ๓ โดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น แบบกึ่งถาวร จำนวน ๒๐ ตัว

กิจกรรมบุญกองข้าววัดคำแคน

กิจกรรมบุญกองข้าววัดคำแคน

กิจกรรมบุญกองข้าววัดคำแคนวันที่ ๑๙ –๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างชุมชน หน่วยงานราชการ โรงงงานหลวงฯ และชุมชนและการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน และเพื่อให้เจ้าหน้าที่พนักงานโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) มีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม