“ดอยคำ” ร่วมอภิปรายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมกับงานพัฒนาสังคม (Social Enterprise : SE)

15 August 2019
“ดอยคำ” ร่วมอภิปรายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมกับงานพัฒนาสังคม (Social Enterprise : SE)

     วันนี้ (วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑) นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมอภิปรายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมกับงานพัฒนาสังคม (Social Enterprise : SE)  จัดโดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งดอยคำได้รับเกียรติให้อภิปรายในหัวข้อ “ ประสบการณ์ และประโยชน์จาก Social Enterprise : SE ” นำเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการแบบกิจการเพื่อสังคม ตามศาสตร์พระราชาของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙  โดยมี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ณ  ห้องประชุมฟินิกซ์ ๕  อิมแพ็ค เมืองทองธานี

“ดอยคำ” หนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)  ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้อยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ รวมถึงคนไทยได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมในราคาที่เป็นธรรม  และนำรายได้จากที่ทุกท่านสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรา กลับไปพัฒนา และต่อยอดความเป็นธุรกิจเพื่อสังคมต่อไป

ดอยคำ เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย