“ดอยคำอาสา” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริการน้ำผลไม้แก่ประชาชนที่ร่วมถวายบังคมพระบรมศพ

“ดอยคำอาสา” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริการน้ำผลไม้แก่ประชาชนที่ร่วมถวายบังคมพระบรมศพ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ  นำทีม “ดอยคำอาสา” ตั้งจุดบริการน้ำผลไม้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยบจ.ดอยคำเริ่มตั้งจุดบริการตั้งแต่วันแรกที่ประชาชนได้เข้าถวายบังคม ซึ่งจะบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  ณ บริเวณหน้าประตูเทวาภิรมย์ (ฝั่งราชนาวีสโมสร) กรุงเทพฯ