โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร กับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๑

15 August 2019
โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร กับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ ได้ประกาศผลรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๑

โดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) หมู่ ๔ ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร เป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดจัดงานพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018 ในวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ นี้ ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี

ปัจจุบัน โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ จากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นโรงงานหลักที่เป็นกำลังสำคัญในการผลิต ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “ดอยคำ” โดยมีสายการผลิตสำคัญ ได้แก่ สายการผลิตมะเขือเทศเข้มข้น ผลไม้อบแห้ง น้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง และข้าวกล้องบรรจุถุง