โครงการ เด็กดี ดอยคำ ทำดี : เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ยุวเกษตรกร สืบสานพระราชปณิธานล้นเกล้ารัชกาลที่ ๙

15 August 2019
โครงการ เด็กดี ดอยคำ ทำดี : เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ยุวเกษตรกร สืบสานพระราชปณิธานล้นเกล้ารัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดโครงการเด็กดี ดอยคำ ทำดี นำคณะยุวเกษตรกรจากโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา จำนวน ๒๐ คน เข้าถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงเรียนรู้หลักการทรงงานของ พระองค์ พร้อมกับเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่หลากหลาย สนับสนุนให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้เกิดแรงบันดาลใจ สานต่อในกิจกรรมด้านการเกษตร ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมส่งต่อ และ กระจายความรู้จากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

โดยเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ภายในงานพระราชพิธีวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานโล่รางวัลสาขา สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ แก่กลุ่มยุวเกษตรกรโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๓ เต่างอยพัฒนศึกษา ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  กลุ่มยุวเกษตรกรโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดกลุ่มยุวเกษตรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐