เรื่องเล่าจากดอยคำ “กว่าจะเป็นสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน ๘๐”

15 August 2019
เรื่องเล่าจากดอยคำ “กว่าจะเป็นสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน ๘๐”

นับจากวินาทีที่เสียงเฮลิคอปเตอร์ของ “พ่อ” ได้ลงจอดบน ดอยอ่างขาง เพื่อเยี่ยมเยียนชาวบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์ ที่เข้ามาอาศัยบนผืนแผ่นดินไทย เรือกสวนไร่นาบนดอยที่เคยเต็มด้วยแปลงปลูก “ฝิ่น” ก็ค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นแปลง “ผลไม้เมืองหนาว” หลากหลายชนิดอย่างเช่น สตรอว์เบอร์รี ที่ พ่อ เข้ามาส่งเสริมเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น

โครงการหลวงเริ่มทดลองพัฒนาสายพันธุ์ สตรอว์เบอร์รีเพื่อให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกตามสภาพภูมิศาสตร์มากที่สุด จากสายพันธุ์พระราชทาน ๑๖ เราวิจัยและพัฒนาเรื่อยมาจนถึงสายพันธุ์พระราชทาน ๘๐ ที่ให้ผลสีแดงสด กลิ่นหอม รสชาติหวาน อร่อย เหมาะสำหรับการรับประทานสด

ดอยคำ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรจาก รงลฯ ที่ ๑ เข้าไปดูแล และส่งเสริม ให้ความรู้ในเรื่องการเพาะปลูกสตรอว์เบอร์รีสายพันธุ์พระราชทาน ๘๐ ที่ต้องการความใส่ใจ และพิถีพิถันเป็นพิเศษกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โดยรอบ และกลุ่มเกษตรกรทำสวนในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมไปถึงพื้นที่สูงจนทำให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตที่ดีและมีมูลค่ามากยิ่งขึ้น

จากแปลงสตรอว์เบอร์รีที่ให้ผลผลิตเป็นเพียงลูกขนาดเล็ก หอม แดง เหมาะกับการนำไปทำผลิตภัณฑ์ทาขนมปังเท่านั้น เริ่มเปลี่ยนมาเป็นแปลงสตรอว์เบอร์รีที่ให้ผลขนาดใหญ่ สีแดงสด กลิ่นหอม และตรงตามมาตรฐานของ สตรอว์เบอร์รี คัดพิเศษ ดอยคำ ซึ่งทุกผลจะจะต้องมีความสุกสูงถึง ๙๐ เปอร์เซ็นต์ และมีความหวานจากผลมากกว่า ๑๐ บริก ทำให้เกษตรกรได้รับราคาผลผลิตที่สูงขึ้นมาก

และในเดือนนี้ ดอยคำได้ส่งมอบสตรอว์เบอร์รีสายพันธุ์พระราชทาน ๘๐ จากมือเกษตรกรไทยมาสู่คุณลูกค้าทุกคน สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจดอยคำ https://www.facebook.com/DoikhamFP/

 

ดอยคำ เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย