บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๓ ปี

15 August 2019
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๓ ปี

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่) จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๓ ปีในการก่อตั้งบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างศิริมงคลให้แก่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง พร้อมกันทั้ง โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๒ (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร โรงงานหลวงฯ ซึ่งเป็นจุดกำเนิดผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า”ดอยคำ”