ดอยคำ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ แทนความห่วงใยแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุก ณ กระทรวงแรงงาน

ดอยคำ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ แทนความห่วงใยแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุก ณ กระทรวงแรงงาน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ นางชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านขายและการตลาด) และนายชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร มอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาทิ น้ำข้าวกล้องงอก น้ำข้าวกล้องหอมนิลงอกผสมธัญพืช เครื่องดื่มธัญพืชถั่ว และพีชในน้ำเชื่อม ส่งต่อความห่วงใย มอบผลิตภัณฑ์ดอยคำแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุก แก่ผู้ประกันตน แรงงานนอกระบบ และประชาชนทั่วไป โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน
สำหรับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ “ดอยคำ” ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบสุขภาพอันดีพร้อมกำลังใจ ให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ป่วยทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้