“ดอยคำ” รวมพลังถวายความภักดี ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ด้วยใจ ถวายแด่ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙

15 August 2019
“ดอยคำ” รวมพลังถวายความภักดี ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ด้วยใจ ถวายแด่ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙

ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมกับภาคีเครือข่าย ขอเชิญทุกท่านร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)  เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

“ร่วมกันประดิษฐ์คนละช่อ คนละดอก ประกอบด้วยความตั้งใจ
หลอมรวมเป็นพลังแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่
จากใจพสกนิกร แด่ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙”

เพื่อการรับรองอย่างทั่วถึง และอำนวยความสะดวกแก่จิตอาสาที่สนใจร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ที่ ร้านดอยคำ บริษัทฯ จึงกำหนดรับจิตอาสาทั้งภายใน และ จิตอาสาทั่วไป จำนวน ๓๐ ท่าน / รอบ  ติดต่อสอบถาม และลงทะเบียนรายชื่อร่วมกิจกรรมได้ที่โทร ๐๒-๖๕๖-๖๙๙๒ ต่อ ๒๒๗-๒๒๘ หรือ ๐๘๙-๙๒๓-๕๘๒๙