ดอยคำอาสา ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร

ดอยคำอาสา ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร

 

วันนี้ (๓๑ ก.ค. ๖๐) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย ดอยคำอาสา โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร  ร่วมกันประกอบอาหารปรุงสุก พร้อมนำน้ำดื่มออกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณรอบโรงงานหลวงฯ และพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย

โดยมีจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันแจกจ่ายสิ่งของ พร้อมด้วยดอยคำอาสา จากสำนักงานใหญ่ และโรงงานหลวงฯ ทั้ง ๓ แห่ง ร่วมสมทบทุนจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร รวมทั้ง บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ในการขนส่งน้ำดื่มดอยคำกว่า ๕,๐๐๐ แพ็ค จากโรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ สู่โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร

นับตั้งแต่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเซินกาในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน รวมทั้ง อ.เต่างอย ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) ทีมดอยคำอาสาได้นำน้ำดื่มมอบให้กับเหล่ากาชาด จ.สกลนคร วัดป่าสุทธาวาส มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โรงพยาบาลสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ศาลากลาง จ.สกลนคร และมณฑลทหารบกที่ ๒๙ เพื่อกระจายไปยังผู้ประสบภัยในพื้นที่อื่น บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในทันที

 

เราจะยืนหยัดและพร้อมร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

โรงงานหลวงฯ.. เพื่อปวงชน