ฅนดอยคำ : สานต่อหลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

15 August 2019
ฅนดอยคำ : สานต่อหลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

ยุพาภรณ์ เจริญสุข ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร นำพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมเก็บเกี่ยวข้าวจากแปลงข้าวพอเพียงของโรงงานหลวงฯ ซึ่งเป็นแปลงนาที่ใช้ข้าวเปลือกที่ได้รับแจกจากการเข้าถวายบังคมพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่พระที่นั่งดุสิต ในพระบรมมหาราชวัง มาทำการเพาะปลูก รวมถึงน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกข้าวคือ น้ำที่ผ่านการบำบัดจากการแปรรูปมะเขือเทศ ซึ่งมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์  จนจะกล่าวได้ว่า “ข้าวของพ่อ น้ำจากโรงงานหลวงฯของพ่อ”