ช้อปคุ้ม ได้เงินคืน กับบัตรเครดิต SCB

ช้อปคุ้ม ได้เงินคืน กับบัตรเครดิต SCB
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ เมื่อใช้จ่ายและแลกคะแนนที่ร้านดอยคำ (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ) แบบชำระเต็มจำนวนตั้งแต่วันนี้ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
ตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB Call Center ๐๒-๗๗๗-๗๗๗๗

สาขาที่ยกเว้นมีดังนี้ ๑. สาขาพระบรมมหาราชวัง จ.กรุงเทพฯ ๒. สาขา จ.ลำปาง ๓. สาขา จ.พิษณุโลก ๔. สาขา จ.พระนครศรีอยุธยา ๕. สาขา จ.ระยอง ๖. สาขา จ.นครราชสีมา (อ.สีคิ้ว) ๗. สาขา จ.นครราชสีมา (อ.เมือง) ๘. สาขา จ.นครราชสีมา (อ.โนนสูง) ๙. สาขา จ.อุดรธานี ๑๐. สาขา จ.สกลนคร ๑๑. สาขา จ.สุราษฎร์ธานี ๑๒. สาขา จ.นครศรีธรรมราช ๑๓. สาขา จ.ตรัง ๑๔.สาขา จ.สงขลา (อ.หาดใหญ่) ๑๕. สาขา จ.สงขลา (อ.เมือง) ๑๖. ร้านดอยคำ ออนไลน์