ดอยคำ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙

ดอยคำ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยฅนดอยคำประจำสำนักงานใหญ่ และโรงงานหลวงฯ ทั้ง ๓ แห่ง ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ พร้อมกันนี้ ฅนดอยคำประจำโรงงานหลวงฯ ที่ ๑ และโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ด้วย

โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่

โรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จัน) จ.เชียงราย

โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร

สำนักงานใหญ่