ดอยคำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ดอยคำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๔๑ พรรษา ในวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานใหญ่ และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง ๓ แห่ง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ทั้งนี้ ฅนดอยคำ ประจำสำนักงานใหญ่ ยังเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒