ดอยคำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ดอยคำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานใหญ่ และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง ๓ แห่ง ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่
โรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จัน) จ.เชียงราย
โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร
สำนักงานใหญ่