ดอยคำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดอยคำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานใหญ่ และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง ๓ แห่ง ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ทั้งนี้ โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมกับคนในชุมชนบ้านยางจัดกิจกรรมพัฒนาลำห้วยข้าง โรงงานหลวงฯ อีกด้วย

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร

สำนักงานใหญ่