“ดอยคำอาสา” จัดกิจกรรมเติมสีแต้มฝันเพื่อการเรียนรู้

“ดอยคำอาสา” จัดกิจกรรมเติมสีแต้มฝันเพื่อการเรียนรู้

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ดอยคำอาสา ร่วมกับมูลนิธิบ้านดินไทย จัดกิจกรรม “เติมสีแต้มฝันเพื่อการเรียนรู้”  ทำสื่อการเรียนการสอนโดยการใช้ภาพวาด เพื่อให้เข้าใจง่ายและสนุกในการเรียนรู้ ตามหลัก Brain-Based  Learning (BBL)  รวมทั้งปรับปรุงอาคารเรียนและโรงอาหารด้วยการทาสี พร้อมมอบน้ำผลไม้ดอยคำให้กับโรงเรียนบ้านหนองโคก อ.นครหลวง จ.อยุธยา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ได้มีสุขภาพที่ดี เตรียมพร้อมรับมือกับการเรียนรู้สิ่งใหม่  และเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป