ดอยคำ สนับสนุนงาน “แทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๖๐”

15 August 2019
ดอยคำ สนับสนุนงาน “แทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๖๐”

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมสนับสนุนโครงการ “แทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๖๐” ครั้งที่ ๑๑ โดยนางสาววัลลี ปึงพิพัฒน์ตระกูล กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในงานฯ และดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัล ภายในงานเป็นการมอบรางวัลบุคคลดีเด่นในด้านต่างๆ จังหวัดละ ๑ คน เพื่อเป็นตัวอย่างการทำความดี การทำประโยชน์ให้สังคม และประเทศชาติ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์