โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) ร่วมต้อนรับองคมนตรี มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) ร่วมต้อนรับองคมนตรี มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เพื่อบรรเทาภัยหนาว พร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวกับประชาชนในพื้นที่ โดยมี นางยุภาภรณ์ เจริญสุข ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๓ พร้อมด้วยพี่น้องฅนดอยคำโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) ร่วมต้อนรับคณะองคมนตรี ณ หอประชุมอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร