“ดอยคำ” คว้ารางวัล “Thailand’s Most Admired Brand 2018”

“ดอยคำ” คว้ารางวัล “Thailand’s Most Admired Brand 2018”

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เข้ารับรางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด หรือ Thailand's Most Admired Brand 2018 ในกลุ่มน้ำผักผลไม้พร้อมดื่ม

ดอยคำลงนาม MOU ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ พัฒนาพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงฯ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับสากล

ดอยคำลงนาม MOU ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ พัฒนาพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงฯ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับสากล

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในนามของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ นายราเมศ พรหมเย็น

ดอยคำลงนาม MOU ร่วมกับสถาบันอาหาร ขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืน

ดอยคำลงนาม MOU ร่วมกับสถาบันอาหาร ขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืน

วันนี้ (วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงนามบันทึกข้อตกลง[MOU] กับ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร

ฅนดอยคำ : สานต่อหลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

ฅนดอยคำ : สานต่อหลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

ยุพาภรณ์ เจริญสุข ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร นำพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมเก็บเกี่ยวข้าวจากแปลงข้าวพอเพียงของโรงงานหลวงฯ ซึ่งเป็นแปลงนาที่ใช้ข้าวเปลือกที่ได้รับแจกจากการเข้าถวายบังคมพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ดอยคำ สนับสนุนงาน “แทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๖๐”

ดอยคำ สนับสนุนงาน “แทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๖๐”

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมสนับสนุนโครงการ "แทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๖๐" ครั้งที่ ๑๑ โดยนางสาววัลลี ปึงพิพัฒน์ตระกูล กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในงานฯ

ร้านดอยคำ เปิดสาขาใหม่ สาขาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ร้านดอยคำ เปิดสาขาใหม่ สาขาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นางมัทนา วัทนฤทธิ์ กรรมการ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมด้วย นางสาวพิมลพรรณ คำอรรถ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน ได้รับเกียรติจาก นายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทย ร่วมในพิธีเปิดร้านดอยคำ

ดอยคำ เข้ารับใบประกาศนียบัตร Thailand Trust Mark 2017

ดอยคำ เข้ารับใบประกาศนียบัตร Thailand Trust Mark 2017

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับมอบใบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark จากนายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์

ดอยคำร่วมตักบาตรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ดอยคำร่วมตักบาตรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๓ ปี

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๓ ปี

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่) จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๓ ปีในการก่อตั้งบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างศิริมงคลให้แก่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง พร้อมกันทั้ง โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๑ (ฝาง)

ดอยคำ ปรับขึ้นราคาสินค้า ๖ รายการ

ดอยคำ ปรับขึ้นราคาสินค้า ๖ รายการ

ด้วยนโยบายของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด คือการจำหน่ายสินค้าที่แปรรูปจากผลผลิตของเกษตรกรไทย ที่มีการรับซื้อและส่งเสริมในพื้นที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร และส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสดใหม่