ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙

ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๓ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำคณะผู้บริหาร พนักงาน หน่วยงานราชการ และชุมชนบริเวณรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๓ แห่ง

โครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย : ค่ายศิลปะเยาวชน ตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา

โครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย : ค่ายศิลปะเยาวชน ตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา

เมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และภาคีเครือข่าย จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย พัฒนาศักยภาพเยาวชนในรูปแบบค่ายศิลปะเยาวชน

ดอยคำอาสา ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว และบริการน้ำผลไม้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานวันแม่แห่งชาติ

ดอยคำอาสา ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว และบริการน้ำผลไม้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายเกษม ทิพแก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายเกษตรและชุมชน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมด้วยนางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ และ นายณพล หมื่นเกี๋ยง

งานแถลงข่าว “โครงการหลวง ครั้งที่ ๔๗”

งานแถลงข่าว “โครงการหลวง ครั้งที่ ๔๗”

ดอยคำขอเชิญทุกท่านพบกับงาน “โครงการหลวง ๔๗” โดยในปีนี้จัดขึ้นในแนวความคิด “THE MIRACLE OF ROYAL PROJECT” ภายในงานท่านจะได้พบกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย จากมูลนิธิโครงการหลวง ดอยคำ และร้านโครงการส่วนพระองค์ต่างๆ

งานแถลงข่าว “ดอยคำ โฉมใหม่ หัวใจเดิม”

งานแถลงข่าว “ดอยคำ โฉมใหม่ หัวใจเดิม”

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) พร้อมด้วย คุณสรภัส สุตเธียรกุล (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ) แถลงข่าวในงาน

ดอยคำอาสา ร่วมกิจกรรม “ขนดินคืนขุนเขา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ณ วัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

ดอยคำอาสา ร่วมกิจกรรม “ขนดินคืนขุนเขา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ณ วัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

“ดอยคำอาสา” จัดกิจกรรมเติมสีแต้มฝันเพื่อการเรียนรู้

“ดอยคำอาสา” จัดกิจกรรมเติมสีแต้มฝันเพื่อการเรียนรู้

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ดอยคำอาสา ร่วมกับมูลนิธิบ้านดินไทย จัดกิจกรรม “เติมสีแต้มฝันเพื่อการเรียนรู้” ทำสื่อการเรียนการสอนโดยการใช้ภาพวาด เพื่อให้เข้าใจง่ายและสนุกในการเรียนรู้ ตามหลัก Brain-Based Learning (BBL) รวมทั้งปรับปรุงอาคารเรียนและโรงอาหาร

ดอยคำ ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

ดอยคำ ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๙ น. ที่ผ่านมา นางอมรรัตน์ โล่ห์สุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมด้วย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสรภัส สุตเธียรกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Food Smart Camp @โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) ครั้งที่ ๒

Food Smart Camp @โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) ครั้งที่ ๒

ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โรงงานหลวงผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Food Smart Camp

งานประกาศรางวัล Superior Taste Awards ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

งานประกาศรางวัล Superior Taste Awards ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

รางวัล Superior Taste Award ถือเป็นเครื่องหมายที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในเรื่องรสชาติอาหาร และเครื่องดื่ม จากการตัดสินของเชฟและผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันเพื่อรับรองรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม นานาชาติ (iTQi) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำของโลก