“ดอยคำ” ทำบุญครบรอบก่อตั้งบริษัทฯ ๒๖ ปี

“ดอยคำ” ทำบุญครบรอบก่อตั้งบริษัทฯ ๒๖ ปี

เต็มไปด้วยความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด หนึ่งในโครงการตามพระราชดำริ
ในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ และบริษัทในพระปรมาภิไธย ของรัชกาลที่ ๑๐ ได้เดินทางมาถึงวันก่อตั้งบริษัทฯ ครบรอบ ๒๖ ปี ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ โอกาสนี้ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ บริษัทฯ ได้จัดพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ และคุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการบริษัทฯ ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานดอยคำ นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งพร้อมใจกันแต่งกายสีเหลือง เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ องค์พระผู้ทรงก่อตั้ง บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ณ ดอยคำ สำนักงานใหญ่

“ดอยคำ” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

“ดอยคำ” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมใจกันทำความดี จัดกิจกรรม “๕ ส. ฅนดอยคำ เพื่อเรา-เพื่อชุมชน ปี ๒๕๖๓” ร่วมกับชุมชนโดยรอบสำนักงานใหญ่ราชเทวี โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้มีทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราชเทวี และเจ้าของกิจการอาคารฮอลลีวูดสตรีท เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ดอยคำ ชวนร่วมกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ในโครงการสร้างโลกสีเขียว

ดอยคำ ชวนร่วมกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ในโครงการสร้างโลกสีเขียว

“ดอยคำ” ตระหนักถึงปัญหา “ขยะ” เราจึงลงมือแก้ไขอย่างจริงจัง โดยใช้แนวทางแบบ Circular Economy เป็นการหมุนเวียนวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ เป็นวงจรไม่รู้จบ แทนการผลิต ใช้แล้วทิ้ง เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะ โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่สังคมไร้ขยะ (Zero Waste) เพื่อความสุขที่ยั่งยืน (Sustainable Happiness) จึงเป็นที่มาของ โครงการ “รวมพลังสร้างโลกสีเขียว” กิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ โดยนำกล่องเครื่องดื่มยูเอชที มาผ่านกระบวนการรีไซเคิล จนกลายเป็น “แผ่นอีโคบอร์ด” นำมาขึ้นรูปแบบเป็น “พาเลทไม้เทียม” กลับมาใช้ในโรงงานหลวงฯ ทั้ง ๓ แห่ง “กรวยจราจร” มอบให้หน่วยงานต่าง ๆ และมอบกล่องน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ให้โครงการ “หลังคาเขียว” มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งปริมาณกล่องน้ำผลไม้ดอยคำทุก ๑,๐๐๐ กล่อง จะสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง ๙๐๐ กิโลกรัม และสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ๑๕๐ ตารางเมตร

ดอยคำ เรียนรู้การใช้ข้อความและภาพการโฆษณา จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

ดอยคำ เรียนรู้การใช้ข้อความและภาพการโฆษณา จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เข้าอบรมในหลักสูตร "การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในที่สาธารณะ" จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อสร้างความเข้าใจกฎหมายในส่วนโฆษณามากยิ่งขึ้น โดยมีนายศรัณย์ รักษ์เผ่า ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ผู้บรรยายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในหัวข้อ "กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒" พร้อมทั้งมีการยกตัวอย่างการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ให้เข้าใจในกฎหมายมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอนุพงษ์ เจริญเวช นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ